Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να διαπιστώσουμε την βιολογική δραστηριότητα του εδάφους

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να διαπιστώσουμε την βιολογική δραστηριότητα του εδάφους

Γιώργος Βέκιος.

Το έδαφος, εκτός από την στήριξη, προσφέρει στο αμπέλι και αρκετά από τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή του. Αρκετά βρίσκονται ήδη στο έδαφος, κάποια προστίθενται από τους αμπελουργούς (λιπάσματα) και άλλα σχηματίζονται από την αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Για την αποσύνθεση είναι αναγκαίο να υπάρχουν μικροοργανισμοί όπου ανάλογα με το πληθυσμό τους διακρίνεται και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους.

Για την καταμέτρηση αυτής της δραστηριότητας έχει προταθεί μια μέθοδος που περιλαμβάνει ένα φάκελο από ανθεκτικό υλικό (πλαστικό) στο εσωτερικό του οποίου έχει τοποθετηθεί ποσότητα άχυρου γνωστού βάρους. Το πλαστικό περίβλημα είναι διάτρητο με μέγεθος τρύπας 1 mm. Ο φάκελος θάβεται σε βάθος 10 cm και μετά από 4 μήνες, ζυγίζεται και υπολογίζεται η απώλεια βάρους, η οποία και αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, ενώ στα κατάλοιπα της αποικοδόμησης μπορούν να γίνουν και μικροβιολογικοί έλεγχοι:

  • Απώλεια βάρους 0 – 25 % → δραστηριότητα πολύ ασθενής
  • Απώλεια βάρους 25 – 40 % → δραστηριότητα ασθενής
  • Απώλεια βάρους 40 – 55 % → δραστηριότητα μέση
  • Απώλεια βάρους 55 – 70 % → δραστηριότητα ισχυρή
  • Απώλεια βάρους 70 – 100 % → δραστηριότητα πολύ ισχυρή

Οι φάκελοι αυτοί διατίθενται από μια Γαλλική εταιρία η οποία αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των δειγμάτων μετά το τέλος του ελέγχου.

Ανεξάρτητα, όμως, με αυτήν την εμπορική δραστηριότητα μια ομάδα αμπελουργών, στην περιοχή της Yonne, συμμετέχει σε ένα πειραματικό πρόγραμμα αναζητώντας μια εύκολη, φθηνή και με επαναλήψιμα αποτελέσματα μέθοδο. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν φακελάκια τσαγιού της μάρκας Lipton (πράσινο και κόκκινο) που περιέχουν μια σταθερή ποσότητα οργανικής ύλης (φύλλα τσαγιού). Τα φακελάκια θάβονται πλάι – πλάι (σε απόσταση 5 – 6 cm και σε βάθος 10 cm) και ανασύρονται μετά από 90 ημέρες για να μετρηθεί το βάρος τους.

Το πείραμα γίνεται συγκριτικά με τα εμπορικά σκευάσματα που περιγράφονται στην αρχή του άρθρου, ώστε να διαπιστωθεί η πιστότητα της μεθόδου. Στόχος είναι να καταλήξουν σε ένα εργαλείο σύγκρισης μεταξύ των αμπελοτεμαχίων αλλά ακόμα και την διαπίστωση της δραστηριότητας μέσα στο ίδιο αμπελοτεμάχιο. Αυτή η μέθοδος είναι θα απλή και θα δίνει εύκολα πληροφορίες στους αμπελουργούς για την δραστηριότητα του εδάφους των αμπελώνων τους αλλά προς το παρόν βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και δεν έχει ολοκληρωθεί.